DENOISERS
ul. Klimczaka 17/82
02-797 Warszawa

tel. +48 696 434 374
tel. +48 535 988 599

e-mail: info@denoisers.com

NIP: PL7161390659
REGON: 015478572

W ramach projektu Diversity zrealizowaliśmy 28 filmów szkoleniowych, w tym 14 interaktywnych. Tematyka filmów związana była z zarządzaniem w oparciu o wiedzę o różnych typach osobowości. Odpowiadaliśmy za konsultacje scenariuszowe, castingi, znalezienie lokacji oraz kompleksową organizację produkcji i postprodukcję.
W produkcji wystąpiło 14 aktorów, kilkunastu statystów. Zdjęcia odbywały się w trzech lokacjach – szkole językowej, biurze architektonicznym i w hotelu, a także w plenerach. Przygotowaliśmy ponad 90 min. gotowego materiału.